A single residue in the αb helix of the e protein is critical for Zika virus thermostability correspondence

Dong Yang Xie, Zhong Yu Liu, Qing Gong Nian, Ling Zhu, Nan Wang, Yong Qiang Deng, Hui Zhao, Xue Ji, Xiao Feng Li, Xiangxi Wang, Pei Yong Shi, Cheng Feng Qin

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

4 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A single residue in the αb helix of the e protein is critical for Zika virus thermostability correspondence'. Together they form a unique fingerprint.