Detection of a novel rickettsia from leptotrombidium scutellare mites (Acari: Trombiculidae) From Shandong of China

Yuting Huang, Li Zhao, Zhentang Zhang, Miaomiao Liu, Zaifeng Xue, Dongqiang Ma, Xifeng Sun, Yue Sun, Chuanmin Zhou, Xiangrong Qin, Yelei Zhu, Wenqian Li, Hao Yu, Xue Jie Yu, Kevin Macaluso

Research output: Contribution to journalArticle

9 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Detection of a novel rickettsia from leptotrombidium scutellare mites (Acari: Trombiculidae) From Shandong of China'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences