Development of a stable Gaussia luciferase enterovirus 71 reporter virus

Lin Lin Xu, Chao Shan, Cheng Lin Deng, Xiao Dan Li, Bao Di Shang, Han Qing Ye, Si Qing Liu, Zhi Ming Yuan, Qing Yin Wang, Pei Yong Shi, Bo Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Development of a stable Gaussia luciferase enterovirus 71 reporter virus'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences