Erratum: APOBEC3G promotes liver metastasis in an orthotopic mouse model of colorectal cancer and predicts human hepatic metastasis (Journal of Clinical Investigation (2012) 122, 1 (419) DOI:10.1172/JCI61734)

Qingqing Ding, Chun Ju Chang, Xiaoming Xie, Weiya Xia, Jer Yen Yang, Shao Chun Wang, Yan Wang, Jiahong Xia, Libo Chen, Changchun Cai, Huabin Li, Chia Jui Yen, Hsu Ping Kuo, Dung Fang Lee, Jingyu Lang, Longfei Huo, Xiaoyun Cheng, Yun Ju Chen, Chia Wei Li, Long Bin JengJennifer L. Hsu, Long Yuan Li, Alai Tan, Steven A. Curley, Lee M. Ellis, Raymond N. DuBois, Mien Chie Hung

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

1 Scopus citations
Original languageEnglish (US)
Pages (from-to)419
Number of pages1
JournalJournal of Clinical Investigation
Volume122
Issue number1
DOIs
StatePublished - Jan 3 2012
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • General Medicine

Cite this