Increased Ileal Immunoglobulin A Production and Immunoglobulin A-Coated Bacteria in Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome

Yi Liu, Xunyi Yuan, Lixiang Li, Lin Lin, Xiuli Zuo, Yingzi Cong, Yanqing Li

    Research output: Contribution to journalArticle

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Increased Ileal Immunoglobulin A Production and Immunoglobulin A-Coated Bacteria in Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences