Malnutrition impairs interferon signaling through mTOR and FoxO pathways in patients with chronic hepatitis C

Masao Honda, Kenji Takehana, Akito Sakai, Yusuke Tagata, Takayoshi Shirasaki, Shinobu Nishitani, Takahiko Muramatsu, Tatsuya Yamashita, Yasunari Nakamoto, Eishiro Mizukoshi, Yoshio Sakai, Taro Yamashita, Mikiko Nakamura, Tetsuro Shimakami, Minkyung Yi, Stanley M. Lemon, Tetsuo Suzuki, Takaji Wakita, Shuichi Kaneko

Research output: Contribution to journalArticle

32 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Malnutrition impairs interferon signaling through mTOR and FoxO pathways in patients with chronic hepatitis C'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences