Sarcolemmal α2-adrenoceptors control protective cardiomyocyte-delimited sympathoadrenal response

Yuri M. Kokoz, Edward V. Evdokimovskii, Alexander V. Maltsev, Miroslav N. Nenov, Olga V. Nakipova, Alexey S. Averin, Oleg Yu Pimenov, Ilia Y. Teplov, Alexey V. Berezhnov, Santiago Reyes, Alexey E. Alekseev

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

21 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Sarcolemmal α2-adrenoceptors control protective cardiomyocyte-delimited sympathoadrenal response'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science